Koncepcja pracy

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA:

Wizja Przedszkola

Każdy wychowanek w naszym Przedszkolu będzie radosny,
spontaniczny, a Przedszkole będzie dla niego „bajkowym domem”
pełnym szczęścia i ciekawych doświadczeń.Będziemy wspomagać rodziców w ich roli wychowawczej.Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi otwartych i twórczych,
o szerokich zainteresowaniach i o różnych umiejętnościach.Będą świadomymi obrońcami środowiska,
a wartością dla nich będzie znajomość języków obcych.
Cele i zadania

– Absolwent przedszkola: samodzielny i dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole,
– Wspieramy uzdolnienia u dzieci
– Dbamy o właściwe wychowanie patriotyczne, świadomość przynależności narodowej,
– Wychowujemy w ścisłej współpracy z rodzicami by ujednolicić oddziaływania wychowawcze,
– Uczymy ‚dobrych manier’,
– Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym,
– Zapewniamy odpowiednią bazę i wyposażenie przedszkola
– Promujemy działalność przedszkola w środowisku,
– Dbamy o wychowanie językowe.

Nasze Przedszkole

Nasze przedszkole posiada nazwę i logo. Każda grupa ma swojego bohatera:

Gr.I „Kangurki”
kangurek
Gr.II „Króliczki”
kroliczek
Gr.III „Tygryski”
kangurek
Gr.IV „Sowy”
kangurek
Do kalendarza stałych imprez należy:
– Pasowanie na przedszkolaka
– Pasowanie na starszaka
– Tydzień angielski
– Mikołajki
– Jasełka
– Bal karnawałowy
– Dzień babci i dziadka
– Festyn rodzinny
– Dzień rodzica
– Tydzień malucha
– Wyjazdy: plenerowe, do muzeów, teatrów, zakładów, całodzienna wycieczka tematyczna,
– Pożegnanie przedszkola
– Cykl koncertów muzycznych

Zestaw programów obowiązujących w przedszkolu
– Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, wyd. Edukacja Polska
– Koncepcja pracy grup anglojęzycznych „My School”,
– Program autorski: „Świat kolorem malowany”,
– Program adaptacyjny „Witaj nowy przedszkolaku”

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez:
– Uroczystości z fabułą Kubusia Puchatka:
– Urodziny Kubusia Puchatka
– Urodziny bohaterów grup
– inne
– Wigilia przedszkolna
– Kolorowy dzień w ramach programu „Świat kolorem malowany”,
– Cykl „nauczyciele – dzieciom” i „rodzice – dzieciom”,

Język angielski

W naszym przedszkolu proponujemy rodzicom grupę angielskojęzyczną, w której nauczycielki przedszkola współpracują z lektorkami mówiącymi wyłącznie w języku angielskim. Założeniem tej metody jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jako drugim językiem własnym.
Aby nauka była skuteczna, kontakt z lektorką musi być systematyczny i obejmować możliwie szeroki zakres naturalnych sytuacji komunikacyjnych. Tematyka przyswajania języka podporządkowana jest obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programowi przedszkola.